domingo, octubre 3

MANOS UNIDAS


Os alumnos do terceiro ciclo de Primaria elaboraron uns preciosos carteis para celebrar a concesión do Premio Príncipe de Asturias a esta ONGD católica.MANOS UNIDAS

Busca a información na súa web oficial e responde:

  

        1.Que é Manos Unidas?
  Un grupo de música pop Unha ONGD Unha marca de roupa 
  2.Canto tempo hai que se fundou?
  10 anos 80 anos 50 anos
        3.Cales son as súas dúas líneas fundamentais de acción?
  Sensibilización e proxectos de desenvolvemento Sensibilización e xornadas audiovisuais Sensibilización e investigación 
        4.Cal é o lema da Campaña contra a Fame 2010?
  Acabemos coa fame Contra a fame, defende a Terra A Terra é de todos 
        5.Que premio lle concederon este ano a Manos Unidas?
  Nobel da Acción Solidaria Óscar do Desenvolvemento Príncipe de Asturias da Concordia
        6.Por que?
  Polo seu traballo pola xustiza e contra a fame Porque é unha organización moi famosa Por ser a única ONG que hai en España 
         7.A que vai dedicar Manos Unidas o importe deste premio?
  A facer a campaña do ano que ven A proxectos en Haití A darse a coñecer no extranxeiro 
         8.Cal é o primeiro dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio?
  Erradicar a fame e a pobreza extrema Acabar coa comida rápida Conseguir que desaparezan todas as enfermedades 
         9.En que ano deberían estar acadados estes obxectivos?
  Aproximadamente no ano 3000 Antes do ano 2000 No ano 2015 
         10.Traballa Manos Unidas os ODM?
  Si, vai para oitenta anos. Si, dende o ano 2007 Non, o seu obxectivo é moi diferente dos ODM

Soubéchelas? Se non foi así, volve intentalo.