Actividades 3º
(Ten en conta que hai que ir arrastrando na mesma orde na que aparecen os libros)