Actividades 3º(Ten en conta que hai que ir arrastrando na mesma orde na que aparecen os libros)