viernes, enero 7

2010-ANO INTERNACIONAL DO ACHEGAMENTO ENTRE AS CULTURAS

Este ano que está a piques de rematar foi proclamado pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas como Ano Internacional do Achegamento das Culturas co fin de promover o diálogo, a comprensión e a cooperación entre as diferentes relixións e culturas en prol da paz.
                                                             
Todos somos diferentes. Como as nubes, que non hai dúas repetidas. Como as folerpas; mais todas son neve.
Cada un de nós é unha persoa única e irrepetible.
Somos distintos, pero todos somos iguais. Persoas. Todas suxeitos da mesma dignidade e de idénticos dereitos.
 

 Os nosos costumes son mois distintos. Nacemos e vivimos en
lugares diferentes, con culturas diferentes, con relixións diferentes,
con modos de vida diferentes, con ideoloxías diferentes... as nosas casas son diferentes...
       Pero o mundo é de todos.

Temos que facer do mundo o fogar de todos!!!
(Coa elaboración deste mural lembramos aos compañeiros que agora están na ESO. Unha aperta grande dende o voso cole dos Casais. Gracias a Uxía, Alex, Daniel, Gonzalo, David, Leticia, Rocío e Sara, que colaboraron neste traballo deixándonos pintados eses nenos e nenas do mundo que simbolizan a unión de todos baixo o espírito da paz)