sábado, julio 5

ARTE 2014

   Por pouco non damos rematado o traballo de arte deste curso. Botóusenos o tempo enriba e, ainda que contabamos con toda a información, andamos apurados para facer a presentación final.
   Gústanos traballar sempre sobre este temática porque a cultura de Occidente está intimamente impregnada do cristián e non é posible entendela plenamente sen coñecer o feito relixioso. Igualmente, é moi difícil coñecer a evolución do pensamento cristián se descoñecemos as súas manifestacións artísticas.
   O tema que escollimos neste curso foi a evolución da representación da Crucifixión ao longo das diferentes etapas históricas cos seus diversos estilos.